Złoty Widok i Kociołki Wietrzeniowe w Michałowicach. Kociołki to unikalna grupa skalna została odkryta i opisana ponad sto lat temu przez wrocławskiego profesora Scholza.